Disclaimer

Wij weten van niets...

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, aanvaardt Mozes Goirle geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schrijf- of typefouten, onjuistheden en/of onvolledigheden. Mozes Goirle aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade die zou kunnen zijn ontstaan door technische storingen of door gebruik van de op de website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.